Deventer

bin nie so van dat benauwde

Besturingsmodel van Humanitas Deventer

Woon- en Zorgcentrum Humanitas heeft een Raad van Toezicht model en een eenhoofdige Raad van Bestuur. De bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie binnen de vastgelegde beleidskaders. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De leden van het managementteam leggen verantwoording af aan de bestuurder. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende functionarissen zijn in een taak- en functieomschrijving vastgelegd.


Het managementteam van Humanitas Deventer

Drs. Gea Sijpkes MBA

Drs. Gea Sijpkes MBA

Bestuurder

Karien Boekema

Karien Boekema

Manager Woonzorg

Kayleigh Sauer

Kayleigh Sauer

Manager Woonzorg

Edwin Dommerholt

Edwin Dommerholt

Manager Woonzorg (ad interim)

Wilco Jansen

Wilco Jansen

Manager

Sophie Struik

Sophie Struik

Directiesecretaresse