Deventer

bin nie so van dat benauwde

ANBI Status (RSIN nummer 28.30.164)

Woon- en Zorgcentrum Humanitas heeft sinds 1-1-2008 de ANBI status. Via de link http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/ kunt u onze instelling vinden op de website van de belastingdienst.

In het directieverslag kunt u bij de Algemene informatie (Paragraaf 1) diverse informatie vinden over onze doelstelling, het beleid voor de toekomst, een verslag van onze activiteiten etc. Ook informatie over het Bestuur en de Raad van Toezicht staat in het directieverslag.

Financiële gegevens, zoals de balans, onze jaarrekening en beloning gegevens kunt u hier ook vinden. Het bestuur wordt conform de richtlijnen van de NVZD  beloond, leden van de Raad van Toezicht zijn op vrijwillige basis betrokken bij onze organisatie. Overige medewerkers worden conform de cao VVT beloond.

In het directieverslag wordt bij Financieel beleid (Paragraaf 3) aandacht besteed aan de financiering van de organisatie, de beheersing hiervan en risico’s beschreven.