• de woonstudent

  de woonstudent

  Nog steeds belangstelling voor populaire woonstudenten
 • Wij zien altijd de mogelijkheden

  Wij zien altijd de mogelijkheden

  en nooit beperkingen...
 • Nieuws
 • Humanitas Deventer en haar woonstudenten

Humanitas Deventer en haar woonstudenten

Mevrouw Van Beek-Harmens (92 jr.) slaat lachend Jurriën (21 jr.) op zijn knie. Ze praten over een reis naar Venetië, waar Jurriën pas naar toe is geweest en waar mevrouw Van Beek haar parels lang geleden heeft gekocht. Jurriën is niet de kleinzoon van mevrouw Van Beek, maar een ‘woonstudent’ in het woonzorgcentrum Humanitas in Deventer.

Humanitas trekt met dit concept volop aandacht, niet alleen in Nederland, ook van media over de hele wereld. Voor Humanitas zelf staat voorop dat zij met de woonstudenten haar bewoners nieuwe goede buren biedt en daarmee de buitenwereld meer naar binnen haalt.

‘Woonstudenten’ zijn jongeren die bij Humanitas woonzorgcentrum in Deventer gratis woonruimte hebben. Dat klinkt voor de jongeren aantrekkelijk en dat is het ook. Tenminste voor wie het plezier ontdekt om als goede buur mee te leven met de oudere bewoners. Voor Jurriën geldt dat zeker: “voor mij zijn oude mensen nu niet meer mensen die snel dood gaan. Mijn buren zijn persoonlijkheden geworden met een eigen levensverhaal”.  Voor mevrouw Van den Berg werkt het ook. We eten soms samen een visje die Jurriën op de markt haalt: “ik ben heel blij met deze jongen!”.

Hoe werkt het concept van de woonstudent?

Bij het gratis bewonen van een appartement (kostprijs € 300 per maand) hoort dat de woonstudent rond de 30 uur in de maand –als goede buur- omgaat met de bewoners waar hij / zij een klik mee heeft. Met deze oudere buur maakt de student een praatje, speelt een spelletje, doet een boodschap of verwisselt een batterij. Algemene taken zijn ’s avonds – bij toerbeurt - de broodmaaltijden klaar zetten of meehelpen met de bingo. Het uitgangspunt is gewoon meeleven en liefdevolle aandacht hebben voor elkaar. De studenten houden een logboek bij van hun activiteiten, zodat er zicht is op hun tijdsbesteding. Verder zijn er geen vaste regels.

Op elk van de zes gangen woont een student te midden van 25 bewoners. De eerste student kwam met Kerst 2012, de laatste in de loop van 2013. En er is nog geen een student uit eigen beweging weg gegaan. De woonstudenten zijn medeverantwoordelijk voor een goed woonklimaat en zijn vrij om te gaan en te staan waar ze willen. Zij beslissen ook zelf hoe laat ze thuis komen. Eén regel is heilig; er mag geen overlast zijn. Want te allen tijde gaan de (oudere) bewoners voor. Max, een woonstudent van 25 jaar, vertelt overigens dat zijn buurvrouw nogal doof is en dat hij meer last van haar TV heeft, dan zij van zijn muziek.

Humanitas: Ouderenzorg vanuit warmte en gastvrijheid

Humanitas is goed in ouderenzorg. De verpleging en verzorging is volledig op orde. Daar bovenop zorgt het concept van ‘goede buren’ dat de buitenwereld naar binnen komt. Naast de ‘woonstudent’ in huis bestaat het concept er ook uit dat Humanitas in de wijk en in de stad een ‘goede burenvoorziening’ biedt. Hierbij is iedereen met initiatieven welkom, zodat er leven in huis is en Humanitas haar maatschappelijke bijdrage aan de buurt kan bieden. Zo wordt er elke zondag aan de modelspoortrein gebouwd door een groep enthousiaste mensen. Op deze wijze werkt Humanitas aan haar ambitie het meest warme en gastvrije huis van Deventer te zijn. Haar kernwaarden zijn: ‘Liefde, samen en positief’.  Dit zijn geen loze woorden, maar de dagelijkse praktijk van liefdevol aandacht geven. Iets wat overigens niet alleen geldt in de omgang naar de bewoners toe, maar ook richting de medewerkers. Zij zijn de spil in het werken en krijgen het vertrouwen. Ook voor de medewerkers zijn de woonstudenten een welkome aanvulling in het leven in het huis.

Het Amsterdamse duo ‘Dames THE’ recenseert al vier jaar overal in het land woonzorgcentra. Zij worden wel de ‘Johannes van Dam’ van de zorg genoemd. Ze zijn zeer kritisch en weten als geen ander waarover ze spreken. Onlangs is het honderdste bezoek gepubliceerd. De dames hebben Humanitas in Deventer bezocht en volgens een interview in het Parool raakten zij er niet over uitgepraat. Vol enthousiasme praten zij over het woonzorg centrum. De beoordeling die de dames aan Humanitas geven is 4,5 theekopje waar 5 het maximum is!

Werkt dit beleid bedrijfsmatig?

Gea Sijpkes, bestuurder van Humanitas, licht toe dat achter de positieve berichten ook een doordacht en duurzaam bedrijfsplan zit: “De veranderingen van de financiering van de ouderenzorg vragen om nieuw beleid. De nieuwe financiering brengt een scheiding tussen wonen en zorg teweeg. Bewoners huren zelf een appartement en een deel van de financiering vindt - bij de meer complexe zorg - plaats vanuit de Wet Langdurige Zorg. Belangrijk is dat toekomstige bewoners voor Humanitas kiezen en daarom moet een woonzorgcentrum duidelijk en onderscheidend zijn. Humanitas kiest het profiel waarin naast goede zorg vooral welzijn op de voorgrond staat. Dat kan niet met extra personeel omdat dit, in een tijd dat de tarieven onder druk staan, te duur wordt. Extra uitgaven zijn niet verantwoord omdat het bedrijfsmodel dan niet duurzaam is.

Op welzijn profileren betekent dat het leven in het huis en met de omgeving anders benaderd moet worden. Dat is met beroepskrachten niet goed in te vullen, zij denken vanuit problemen en kennen cao’s en werktijden; daar zit een spanning in met het “gewone leven van alledag“. Uit deze gedachtegang ontstond het idee om de ambitie van Humanitas te laden door het aanbieden van huisvesting aan studenten (om niet) en als tegenprestatie de studenten te vragen “ de goede buur”  te zijn voor de ouderen. De  Cliëntenraad was eerst beducht op het slechte imago van studenten “seks drugs en rock and roll” bij onze kwetsbare bewoners. Door goede afspraken met de Cliëntenraad te maken en stap voor stap te beginnen is het voor iedereen succesvol geworden. Bewoners waarderen de aanwezigheid van studenten hogelijk. Zij zeggen dat de studenten “ de buitenwereld binnen brengen” en er spelen in eens hele andere zaken en verhalen.  Wij zijn nu ook in gesprek met jongeren, die extra begeleiding nodig hebben, om ook hen nieuwe woon- en leefruimte te bieden.”

De praktische kant van het concept woonstudent :

 • De woonstudenten krijgen een gebruiksovereenkomst om niet en hebben dus geen huurbescherming.
 • Voor dagelijkse vraag en antwoorden kunnen de studenten terecht bij een functionaris van de Activiteiten.
 • Uitgangspunt is dat een appartement in Humanitas ongeveer 300 euro kost, de student 10 euro verdient en dus zet de student zich minimaal 30 uur per maand in voor het woonklimaat van de bewoners op zijn/ haar gang.

Wilt u meer informatie mail dan naar:  info@humanitasdeventer.nl