Op zoek naar leuk werk?

Kijk dan op eerst eens bij Humanitas Deventer

Veilig werken bij Humanitas Deventer

Uiteraard werken we bij Woon- en Zorgcentrum Humanitas Deventer veilig. Indien situaties daar om vragen hanteren wij per direct alle richtlijnen van de overheid om iedereen veilig te kunnen laten werken.

Twee verbindende leden Raad van Toezicht

Vanwege twee aftredende en niet herkiesbare leden, zoekt de Raad van Toezicht met ingang van 1 januari 2024 versterking van twee verbindende leden (waarvan 1 lid op bindende voordracht van de Cliëntenraad)

Missie Woon- en Zorgcentrum Humanitas Deventer

Humanitas Deventer is een verrijkende leefomgeving voor zoveel mogelijk mensen waarin wederkerigheid verrassend normaal is.

Visie Woon- en Zorgcentrum Humanitas

Humanitas Deventer zet in op een krachtige samenleving. Wij zijn de sociale ruggengraat voor mensen, in hoofdzaak ouderen, die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben bij de invulling van hun leven. Wij zetten een streep door het woord intramuraal, omdat iedereen onderdeel is van de samenleving.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Woon- en Zorgcentrum Humanitas Deventer heeft tot taak toezicht te houden op de besturing door de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie als maatschappelijke onderneming.

De RvT sluit in zijn toezicht aan bij de visie en kernwaarden van Humanitas. De RvT baseert zijn toezicht, naast de context en identiteit van Humanitas Deventer, op de Zorgbrede Governancecode en de NVTZ-notitie ‘Zienderogen Beter III' – reisgids voor toezichthouders en het kwaliteitskompas verpleegzorg.

Profiel lid raad van toezicht

Wij zoeken bij voorkeur kandidaten die:

  • Affiniteit hebben met de visie van Humanitas en de daarbij behorende maatschappelijke opgave;
  • Strategisch inzicht hebben, met overstijgend en integraal denkvermogen en een op dialoog gerichte stijl;
  • Een goede sparringpartner en klankbord voor het bestuur zijn;
  • Een heldere, moderne visie op de toepassing van Good Governance hebben;
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden, interpersoonlijke sensitiviteit en sociaalvoelend en verbindend vermogen bezitten.

Aandachtsgebieden

Gezien de samenstelling van de raad van toezicht gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met (een van) de volgende aandachtsgebieden:

  • Een kandidaat met uitgebreide kennis en ervaring binnen zorg- en welzijnsorganisaties;
  • Een maatschappelijk ondernemende kandidaat, dan wel als ondernemer of in een bestuurlijke functie.

Zittingsduur

De Raad van Toezicht werkt met een rooster van aftreden. De zittingsduur is vier jaar, waarna herbenoeming voor nog eens vier jaar kan volgen. De RvT komt gemiddeld 6 – 8 keer per jaar bijeen. De leden kunnen daarvoor voldoende tijd beschikbaar maken; alsmede voor de voorbereiding daarvan.

Solliciteren

Heeft u belangstelling voor deze functie? Stuur dan uw motivatiebrief en cv voor 30 september 2023 naar dit email adres of maak gebruik van onderstaande knop. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 9 en 12 oktober 2023. Voor inhoudelijke vragen, kunt u contact opnemen met Marien de Langen via dit email adres.

Mail uw motivatiebrief naar HR


Meer informatie over Humanitas Deventer is te vinden op deze website.