Wie behartigt de belangen van de bewoners?

Dit doet de Cliëntenraad. De Cliëntenraad van Woon- en zorgcentrum Humanitas bestaat deels uit bewoners en deels uit familieleden of mensen van buitenaf. U kunt in contact treden met deze raad als u vragen of opmerkingen heeft die te maken hebben met het woon-/zorgbeleid van het bestuur.

Het gaat hierbij om de gemeenschappelijke belangen. De Cliëntenraad waakt over de kwaliteit van deze voorziening, maar kan dat alleen als hij gevoed wordt door de bewoners en hun familieleden. Om zijn taak goed te kunnen uitvoeren pleegt de Cliëntenraad regelmatig overleg met de bestuurder van Humanitas om alle aangelegenheden te bespreken die door beide partijen op de agenda worden geplaatst en van belang zijn voor de bewoners. Natuurlijk overleggen de leden met de (mede)bewoners over alles wat belangrijk wordt gevonden. Via het huisblad Infomanitas en  de nieuwsbrief wordt ook iedereen geïnformeerd.

Jaarlijks wordt er een algemene vergadering gehouden, waarvoor alle bewoners en hun familieleden / vertegenwoordigers worden uitgenodigd.


De huidige cliëntenraad bestaat uit de volgende personen:

Mw. Petra van Domburg

Secretaris

Mw. Middelburg

Intern Lid

Mw. Baukje de Boer

Lid

Mw. Marion Holtkamp

Lid

Mw. Nathalie de Gucht

Lid


Heeft u een vraag aan de Cliëntenraad van Humanitas Deventer?

Mail dan de cliëntenraad
De cliëntenraad zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Alle opgestuurde informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. U kunt natuurlijk ook bellen met nummer: 0570 628 633


Direct contact kan ook

Telefoon: 0570 628633 (Ingrid Keppels) ondersteuner. U kunt zich ook opgeven als u regelmatig via de e-mail op de hoogte gehouden wilt worden over zaken waar de Cliëntenraad mee bezig is.