Stichting Vrienden van Woon-en zorgcentrum Humanitas Deventer

De stichting heeft ten doel: het realiseren van sociale, maatschappelijke, culturele en innovatieve voorzieningen ten behoeve van de bewoners en gebruikers van Woon- en zorgcentrum Humanitas te Deventer

Waarom deze stichting:

Woon- en zorgcentrum Humanitas is de afgelopen jaren meer geworden dan een klassiek verzorgingshuis. Meer dan alleen een huis voor mensen die een beschermde woonomgeving nodig hebben (en dat zijn niet alleen senioren). Maar het wil ook een goede buur voor en in de wijk Keizerslanden, in de Deventer samenleving. Het herbergt inmiddels dan ook diverse voorzieningen zoals het Adelbold project, Rechtop, de Parabool (mensen met een verstandelijke beperking) tienermoeders, sporten voor minderheden, etc.

Vanuit Woon-en zorgcentrum Humanitas is een groeiende behoefte aan en vraag naar niet direct zorg gerelateerde activiteiten en/of voorzieningen. Maar wel activiteiten of voorzieningen die het welzijn van de bewoners bevordert of de zorgdruk doen afnemen. (Ontwikkeling en onderhoud belevingstuin, Cultuurpodium Artius, proeven met domotica, robotica en de aanschaf, etc.)

Woon- en zorgcentrum Humanitas wil nog meer activiteiten ontwikkelen die zorgen voor verbinding tussen groepen, die ontschotting tot doel hebben. Die grensoverschrijdend en generatie overschrijdend zijn.

Woon-en zorgcentrum Humanitas wil nog meer dan nu het geval is een kloppend hart in de wijk Keizerslanden te Deventer zijn.

En als deze activiteiten kosten geld. Geld dat via de reguliere subsidiestromen onvoldoende aanwezig is.

En daar wil de stichting Vrienden van Humanitas een bijdrage aan gaan leveren. Om er voor te zorgen dat die nieuwe, mooie en vernieuwende activiteiten doorgang kunnen blijven vinden. Dat cultuurpodium Keizerslanden: Artius kan blijven bloeien. Dat de relatie tussen ons huis en de rest van de wijk Keizerslanden nog beter en intensiever wordt.

Over ons

Het bestuur van de stichting Vrienden van Humanitas bestaat uit:

Voorzitter: Catja Stapper

Secretaris: nog niet ingevuld

Penningmeester: André Legerman

Algemeen Bestuurslid: Dirk Metselaar

Contact

Dit kan per email

Kvk: ingeschreven onder nummer: 76187438

Rekeningnummer: IBAN: NL06 RABO 0347 5741 30 t.n.v. St. Vrienden van Humanitas Deventer