Stichting Vrienden van Woon-en zorgcentrum Humanitas Deventer

De stichting heeft ten doel: het realiseren van sociale, maatschappelijke, culturele en innovatieve voorzieningen ten behoeve van de bewoners en gebruikers van Woon- en zorgcentrum Humanitas te Deventer

Medewerkers van Woon en zorgcentrum Humanitas Deventer zetten zich dag en nacht in om het verblijf van bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. Daarnaast wordt er alles aan gedaan om "de samenleving naar binnen te halen". Bijvoorbeeld: De vele vrijwilligers maar ook de buurtbewoners van de wijk Keizerslanden worden waar mogelijk betrokken bij activiteiten, er is een Cultuurpodium genaamd Artius met een wekelijks programma voor kunst en cultuur, er zijn woonstudenten die met de bewoners optrekken en er zijn projecten voor mensen met een beperking.

Maar soms is er verlangen naar net iets meer. Extra activiteiten kunnen en mogen (wettelijk) - mede door bezuinigingen - niet meer met reguliere zorggelden worden betaald. Daarom is de Stichting Vrienden van WZC Humanitas Deventer nieuw leven ingeblazen en op een nieuwe leest geschoeid.

De stichting werkt er met plezier aan mee om de missie van Humanitas Deventer te laten slagen, namelijk ervoor te zorgen dat bewoners zichzelf kunnen zijn in een huiselijke woonomgeving, vanuit de overtuiging dat welzijn ontzorgt.

Voor meer informatie bezoek onze website