Wie behartigt de belangen van de bewoners?

Dit doet de Cliëntenraad. De Cliëntenraad van Woon- en zorgcentrum Humanitas bestaat deels uit bewoners en deels uit familieleden of mensen van buitenaf. U kunt in contact treden met deze raad als u vragen of opmerkingen heeft die te maken hebben met het woon-/zorgbeleid van het bestuur.

Het gaat hierbij om de gemeenschappelijke belangen. De Cliëntenraad waakt over de kwaliteit van deze voorziening, maar kan dat alleen als hij gevoed wordt door de bewoners en hun familieleden. Om zijn taak goed te kunnen uitvoeren pleegt de Cliëntenraad regelmatig overleg met de bestuurder van Humanitas om alle aangelegenheden te bespreken die door beide partijen op de agenda worden geplaatst en van belang zijn voor de bewoners. Natuurlijk overleggen de leden met de (mede)bewoners over alles wat belangrijk wordt gevonden. Via het huisblad Infomanitas en  de nieuwsbrief wordt ook iedereen geïnformeerd.


De cliëntenraad bestaat uit de volgende personen:

Mevr. Kristel Klement

Voorzitter

Mevr. Rita Bosch

-

Dhr. Gerrit Gerrits

Penningmeester, lid namens de vrijwilligers

Dhr. Fred Sedoeboen

Familielid bewoner

Dhr. Rein Kers

Bewoner WZC Humanitas Deventer

Dhr. Piebe Dam

Bewoner WZC Humanitas Deventer

Dhr. Michael Breukere

Bewoner aanleunwoning


De Cliëntenraad wordt ondersteund door de heer Willem Richter (medewerker Humanitas)


Heeft u een vraag aan de Cliëntenraad van Humanitas Deventer?

Mail dan de cliëntenraad
De cliëntenraad zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Alle opgestuurde informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. U kunt natuurlijk ook bellen met nummer: 0570 628 633


Direct contact kan ook

Telefoon: 0570 628633 (Willem Richter) ondersteuner. U kunt zich ook opgeven als u regelmatig via de e-mail op de hoogte gehouden wilt worden over zaken waar de Cliëntenraad mee bezig is.