Op zoek naar leuk werk?

Kijk dan op eerst eens bij Humanitas Deventer

Veilig werken bij Humanitas Deventer

Uiteraard werken we bij Woon- en Zorgcentrum Humanitas Deventer veilig. Indien situaties daar om vragen hanteren wij per direct alle richtlijnen van de overheid om iedereen veilig te kunnen laten werken.

Heb jij passie voor de ouderenzorg? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Humanitas is een Woon- en Zorgcentrum voor iedereen die ondersteuning nodig heeft op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Alles wat we doen komt voort uit onze kernwaarden: liefde, samen en positief. Deskundigheid, inlevingsvermogen, creativiteit en betrokkenheid zijn bij ons dan ook verrassend normaal. Hieronder treft u de eventuele vacatures van Woon- en Zorgcentrum Humanitas Deventer aan.


Ondersteuner cliëntenraad

Humanitas Deventer, vooruitstrevend en innovatief voor iedereen die ondersteuning nodig heeft op het gebied van wonen, welzijn of zorg. Wij verbinden mensen, hoe verschillend ze ook zijn. Een huis waar iedereen zijn eigen rol heeft. Alles wat we doen komt voort uit onze kernwaarden: liefde, samen en positief. Menselijkheid, het écht om elkaar geven, inlevingsvermogen, creativiteit en betrokkenheid zijn bij ons dagelijkse praktijk.

Lees meer

Humanitas Deventer zoekt vakantiekrachten!

Humanitas Deventer is een zelfstandig Woon- en Zorgcentrum in de wijk Keizerslanden. Wij zijn er voor senioren met een behoefte aan ondersteuning op gebied van wonen, welzijn en zorg.

Wij hebben de leukste vakantiebaan voor je! Je mag de bewoners van Woon- en Zorgcentrum Humanitas een stralende zomer bezorgen! Een vakantiebaan bij Humanitas betekent een goed salaris en een afwisselende en verantwoordelijke functie. Er zijn in de zomerperiode diverse functies te vervullen, afhankelijk van je achtergrond en opleidingsniveau. Je krijgt een kans om ervaring en kennis op te doen binnen je vakgebied in een gezellige en collegiale sfeer!

Lees meer

Voorzitter Raad van Toezicht

Voor de Raad van Toezicht van WZC Humanitas zijn wij op zoek naar een stevige en verbindende voorzitter met ruime bestuurlijke ervaring en kennis van governance vraagstukken

Humanitas Deventer is een zelfstandig woonzorgcentrum in de Deventer wijk Keizerslanden voor senioren met een behoefte aan ondersteuning op gebied van wonen, welzijn en zorg. Bij Humanitas staan de begrippen welzijn en welbevinden centraal en wordt gewerkt vanuit de kernwaarden Liefde, Samen en Positief, waarbij medewerkers de ruimte krijgen om vanuit hun hart te werken.  Humanitas Deevnter heeft een vernieuwende visie op zorg, welke als inspiratie gezien wordt door meerdere belangstellenden uit de sector. Innovaties worden toegejuicht en er lopen diverse projecten waarbij bewoners actief onderdeel uitmaken van de samenleving.

De Raad van Toezicht (RvT) van Woon- en Zorgcentrum Humanitas heeft tot taak toezicht te houden op de besturing door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie als maatschappelijke onderneming. De RvT sluit in zijn toezicht aan bij de visie en kernwaarden van Humanitas Deventer. De RvT baseert zijn toezicht, naast de context en identiteit van Humanitas Deventer, op de Zorgbrede Governancecode en de notitie “Goed toezicht in zorg en welzijn” van de Nvtz. De visie van de RvT vormt de basis voor de samenwerking tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder en stimuleert tot reflectie op- en het gesprek over het functioneren en de onderlinge relatie tussen de bestuurder en toezichthouders van Humanitas.

Lees meer