Dagbesteding (intern)

Deze wordt gegeven in kleine groepen van bewoners. Voor hen die deze behoefte hebben, biedt dit houvast en veiligheid in hun dagelijkse structuur. Ook hier wordt gewerkt met een gedreven team van deskundige en enthousiaste mensen, en is het doel: de bewoner moet kunnen “doorleven”. U kunt als bewoner naar behoefte overdag deelnemen aan één van deze groepen, maar u beschikt over uw eigen appartement in Humanitas.

Indien u meer sociale contacten of meer structuur wilt, is de dagbesteding echt iets voor u. Na overleg kunt u uiteraard eens een keertje komen kijken.

De dagbesteding geeft bewoners de mogelijkheid, op een plezierige wijze en onder deskundige begeleiding één of meerdere ochtenden / middagen door te brengen. U kunt er van uitgaan dat wij u een gevarieerd programma bieden, waarbij rekening wordt gehouden met uw individuele wensen.


Dagbesteding (extern) 

Wanneer iemand nog zelfstandig thuis woont maar in een sociaal isolement dreigt te raken of vergeetachtig aan het worden is, biedt onze dagbesteding rust en veiligheid. Onder andere een groep Molukse ouderen “Tempat Kita” en de groep “ons Stekkie” bezoekt deze dagbesteding. Maar bijvoorbeeld ook de ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking hebben baat hebben bij onze dagbesteding.


Wie kan er deelnemen aan de dagbesteding?

Voor deelname heeft u wel een indicatie voor dagbesteding van de gemeente Deventer nodig. Vraag hiernaar bij uw sociaal wijkteam. Klik hier voor hun website.


Meer weten over dagbesteding bij Humanitas Deventer?

Vul dan het dagbestedingformulier in
Humanitas Deventer zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Alle opgestuurde informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. U kunt natuurlijk ook bellen met nummer: 0570 628 633