Deventer

bin nie so van dat benauwde

Let op

De statuten zijn gewijzigd op basis van de actuele Governancecode.
Klik hier om de statuten op te vragen.

  • Home
  • Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De belangrijkste functies van de Raad van Toezicht Humanitas zijn: 

  • Toezien of beleid en financiën van woonzorgcentrum Humanitas verlopen langs de lijnen van de goedgekeurde beleidsplannen, jaarplan en begroting;
  • Vaststellen van de begroting en goedkeuren van het (financieel) jaarverslag;
  • Fungeren als klankbord voor de bestuurder;
  • Fungeren als formele werkgever van de bestuurder.

De Raad van Toezicht heeft een auditcommissie en een remuneratiecommissie ingesteld.  In beide commissies nemen twee leden van de Raad van Toezicht zitting. De reglementen van deze commissies zijn op te vragen via het directiesecretariaat.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Dhr. M. de Langen
Voorzitter, tevens lid remuneratiecommissie

Mevr. M. Wolters
Lid, tevens lid auditcommissie

Mevrouw M. Spaninks 
Lid, tevens lid auditcommissie

Mevr. B. Lohuis
Lid

Mevrouw M. Konter
Lid

Mevrouw W. Homans
Lid

Jaarverslag RvT

Het jaarverslag RvT is opgenomen in het jaarverslag van Humanitas Deventer, dat opgezocht/gedownload kan worden via jaarverslagenzorg.nl.