Deventer

bin nie so van dat benauwde

Keizerslanden

Keizerslanden ligt aan de rand van Deventer, in het noorden van de stad, op de grens met de Zandwetering. De wijk bestaat uit vier deelbuurten: Tuindorp, Oranjekwartier, Landsherenkwartier en het Ludgeruskwartier. In Keizerslanden wonen bijna 10.000 mensen in bijna 5.000 woningen. Een groot deel van de wijk is gebouwd in de jaren ’60 en ’70.

De wijk is opgebouwd uit woonbuurten met in het midden een groot winkelcentrum. Daarnaast zijn er bijzonder veel scholen (waaronder de Keurkamp en Arkelstein) en Woon- en Zorgcentrum Humanitas. Daarnaast biedt Keizerslanden huisvesting voor senioren aan waaronder de Landheer en aanleunwoningen.

Buurten

  • Oranjekwartier
  • Landsherenkwartier
  • Ludgeruskwartier
  • Tuindorp
  • Rollecatekwartier

Onder het motto ‘Keizerslanden vernieuwt!’ vond de vernieuwing van de wijk Keizerslanden plaats. De wijkvernieuwing Keizerslanden kende drie pijlers: fysiek, sociaal en economisch. Dit betekende dat niet alleen sloop en nieuwbouw plaatsvond, maar ook investeringen in de openbare ruimte en in een groot sociaal, cultureel en economisch programma. De totale wijkvernieuwing liep van 2005 tot 2015.

Woonbedrijf Ieder1, de gemeente Deventer en wijkbewoners trokken daarbij samen op. Wilt u meer weten over de wijk Keizerslanden? Neem dan eens een kijkje op deze website. Dit is het kennisportaal van de gemeente Deventer. Hier vindt u actuele informatie over de wijken in Deventer.