• Wonen
  • Psychogeriatrische afdeling

Psychogeriatrische afdeling (PG)

Psychogeriatrische zorg is zorg voor bewoners met een vorm van dementie. Dit kan variëren van bijvoorbeeld een geheugenstoornis, Parkinson  of Alzheimer. Mensen met dementie hebben behoefte aan warme zorg en een vertrouwde, beschermde omgeving. Iedere bewoner heeft de beschikking over een eigen appartement, met eigen douche en toilet. Op de afdeling zijn verschillende woonkamers of ontmoetingsplekken, waar gezamenlijke en individuele activiteiten plaatsvinden.

Het uitgangspunt is om de bewoner zoveel mogelijk verder te laten leven zoals  hij of zij dat thuis gewend was. Om dat te realiseren stelt uw  persoonlijk begeleider  samen met u en uw naasten een woonleefplan op, wat regelmatig wordt geëvalueerd. Humanitas beschikt over een binnentuin en verschillende balkons waar onze bewoners buiten kunnen zijn.