Vrijwilligers

Woon- en Zorgcentrum Humanitas wil het meest warme en gastvrije van Deventer zijn. Deze ambitie wordt vormgegeven door de kernwaarden: Liefde, Samen en Positief. Vrijwilligers zijn mede dragers van de cultuur en dragen daarmee de kernwaarden van Humanitas uit.

Dit betekent ook respect voor de eigenheid van ieder individuele bewoner, die hierdoor zichzelf kan zijn en blijven. Begrippen als welbevinden en welzijn staan centraal. Vrijwilligers zijn er primair voor de bewoner en maken meer en meer onderdeel uit van het team.

Binnen Humanitas zijn er veel vormen van vrijwilligerswerk. De meest recente vacatures staan onder aan deze pagina. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de vrijwilligersmakelaar:

Floor Derksen
Aanwezig op maandag, dinsdag (om de week), woensdag en vrijdag.