Onze visie

We maken geen visie omdat het zo mooi op onze website staat. Zo’n visie met prachtige zinnen die vervolgens maar weinig met de dagelijkse praktijk te maken heeft. Zo’n visie heeft geen enkele waarde in onze ogen. Het past ook niet bij Humanitas, daar blijven we gewoon.

We zijn er trots op en misschien maakt dat ons juist wel zo bijzonder. Humanitas biedt een herkenbare woonomgeving, waarbij de begrippen welzijn en welbevinden centraal staan. Dit betekent respect voor de eigenheid van iedere individuele cliënt, die hierdoor zichzelf kan zijn en blijven. Bij Humanitas wordt door de cliënt invulling gegeven aan zijn/haar levenswijze.

De medewerkers van Humanitas ondersteunen hierbij en overleggen over de mogelijkheden. Uitgangspunt is een plezierige leefomgeving, waarbij het inspelen op de wensen en behoeften van de cliënt leidraad is. Dit draagt bij aan een verhoogde kwaliteit van leven en daarmee aan een gezellig woon- en leefklimaat.

Onze missie

Wij zijn een zelfstandig woonzorgcentrum in de Deventer wijk Keizerslanden voor senioren met een behoefte aan ondersteuning op gebied van wonen, welzijn en zorg. Samen zorgen wij ervoor dat mensen zichzelf kunnen zijn in een huiselijke woonomgeving. Dit vanuit de overtuiging dat welzijn ontzorgt.

Humanitas zoektocht leverde ons de volgende visie statements op:

 • ZIE
  Ik zie cliënten en bewoners veel lachen, maar ik zie ook tranen. Die mogen er hier gelukkig ook zijn. Ik zie letterlijk en figuurlijk geen drempels, ik zie leven in dit huis. Ik zie oprechte interesse in de medemens.
 • RUIK
  Ik ruik de vier seizoenen! Frisse kenmerkende geuren die mij herinneren aan het jaargetijde waarin ik nu leef. Prettige geuren maken mij alerter en geven me energie. Ik voel me er door op mijn gemak.
 • HOOR
  Ik hoor vaak dat vragen van cliënten en van medewerkers worden beantwoord met “Ja, natuurlijk!”. Medewerkers bieden een luisterend oor en denken in mogelijkheden. Ik hoor complimenten en hier en daar een aantrekkelijke schaterlach.
 • VOEL
  Ik voel me welkom! Ik voel warmte, een troostende arm om mijn schouders of een bemoedigend schouderklopje. Ik voel ook verscheidenheid: een heel spectrum aan mensen, doordat iedereen zichzelf mag zijn en blijven.
 • PROEF
  Ik proef een ontspannen gemoedelijke sfeer, een sfeer van “doe maar gewoon”. Ik proef tolerantie naar andere culturen. Het eten en drinken smaakt vers en is ouderwets lekker. Ik proef dat het goed toeven is hier. Hier wil ik wonen of werken!