Deventer

bin nie so van dat benauwde

Juridische structuur

Woon- en Zorgcentrum Humanitas is een zelfstandige stichting met een woon-, zorg- en welzijnsfunctie en beschikt over een goedgekeurde capaciteit van 183 intramurale verzorgingshuisplaatsen.


Vraag hier het directieverslag aan